For deg som ikke har mottatt mail eller sms fra oss og ønsker å være medlem kan innmelding via www.leik.no benyttes, eller kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så hjelper vi deg gjerne!
Medlem_i_Leik.PNG
For valg av ny nestleder for idrettslaget gjennomfører vi ekstraordinært årsmøte.
Tid: tirsdag 18.08. kl. 18:30
Sted: møterom Eid Skole.
Vi deler samtidig ut midler fra Leiks fond.
 
Saksliste:
1. Åpning
    Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering
    Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
3. Valg av nestleder
4. Utdeling fra IL Leiks fond
5. Avslutning
 
Vel møtt!
 
Mvh hovedstyret i IL Leik

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finnes på leik.no og Leiks facebookside.

Årsmelding

Årsresultat

Budsjett

Valgkomiteens innstilling

Saksdokumentene vil i år ikke finnes i skriftlig utgaver på våre samvirkelag pga covid-19.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av il Leik minimum én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Vedlagt ligger sakslisten med forslaget til vedtak fra styret. Denne fungerer som din stemmeseddel. Kopier denne og send i retur for å avlegge din stemme. Har du kommentarer, skriver du selv inn dette under aktuelt punkt.

Denne sendes innen 25. juni til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller i post til

Postboks 15, 7212 Korsvegen

Med vennlig hilsen

Styret

______________________
med vennlig hilsen
Eirik Grøtan Sundstrøm
mobil: 909 28 824

 

SAKSLISTE:

1. Åpning
Godkjenning av innkalling og saksliste.
→ Forslag: Denne godkjennes.

 

2. Konstituering
Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
→ Forslag til dirigent: Gjøran Berg Onsøyen
→ Forslag til referent: Anne Gaustad
→ Forslag til medlemmer som skal underskrive protokollen:
Anders Estenstad
Torun Stenseth
→ Forslag til vedtak: Godkjenner alle forslag til konstituering.

 

3. Årsmelding 2019
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes.

 

4. Regnskap 2019
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt regnskap godkjennes.

 

5. Innkomne saker
Endring i lov for idrettslaget Leik: Frist for å avholde årsmøte.
→ Forslag til vedtak: Årsmøte til IL Leik skal avholdes innen utgangen av mars måned.

 

6. Fastsetting av medlemskontingent for 2020
Forslag: Medlemskontingenten fortsetter som før med 200 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familie.

 

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
Forslag: Medlemskontingenten fortsetter som før med 200 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familie.

 

8. Budsjett 2020
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett godkjennes

 

9. Valg 2020
Se eget vedlegg
→ Forslag til vedtak: Valget godkjennes.

Årsmøte 2020

 

Et samlet hovedstyre har med bakgrunn i den pågående covid-19 situasjonen landet befinner seg i vedtatt å avholde årsmøtet for 2020 skriftlig. 

 

 Dette gjøres for å ikke ekskludere noen av våre medlemmer for oppmøte.

 

Skriftlig årsmøte vil fungerer slik at årsmøtet avholdes ved at dokumentene gjøres tilgjengelige for medlemmene og at medlemmene får en frist for å avgi stemme. Denne datoen er satt til 25. juni. Stemmegivningen skjer per e-post eller brev og skal være oversendt idrettslaget innen 25. juni

 

Innmelding av saker skjer til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., innen 8. juni

 

Saksliste kommer ila uke 22

 

leik.no under tidligere oppslag om årsmøtet 2020 finnder dere: 

  • Årsmelding 

  • Årsresultat

  • Budsjett 

 

Viktige datoer:  

Frist for innmeldinger av saker er 8. juni

Offentliggjøring av innkommende saker er 18. juni

Fristen for å avgi stemme er 25. juni

 

Håper på forståelse for å kunne avholde årets årsmøte på et noe utradisjonelt vis.


______________________
med vennlig hilsen
Eirik Grøtan Sundstrøm 
mobil: 909 28 824