Hver torsdag og fram til påske blir det barn i bakken på Gåsbakken skole fra klokka 18:00. Gratis kveldsmat fra 19:00 på skolen. Velkommen!