Siden to datoer har operert i infofolderen så vil vi bare presisere at datoen er 19 mars og ikke 13 mars. Det legges opp til å kjøre avslutning og premieutdeling for klubbrennene, poengrennrene og barn i løypa rett etter rennet. Det blir mulighet for å kjøpe lapskaus. Det blir åresalg og kaffe. Valget av dato virker kanskje litt pussig, men ut fra et sportslig ståsted var det vanskelig å finne ei helg uten viktige renn i år. Tanken er at vi ønsker at flest mulig iallefall skal ha muligheten til å prioritere klubbrennet.