Utskrift

Her er mer informasjon om KIM (Kjent i Melhus).

 Mange flotte poster, kart kjøpes på butikkene på Korsvegen og Gåsbakken http://www.melhus.kommune.no/kjent-i-melhus-kim.358710.no.html