Utskrift

Det var flott oppmøte (84 deltagere) og en herlig dag i marka tredje juledag. Og så fikk vi god omtale i Adresseavisa etterpå:

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2015/12/27/Romjulsmarsj-til-%C2%ABF%C3%A6lf%C3%A6tte%C2%BB-11966648.ece