Da har vi gjennomført en vellykket avslutning av trimåret 2014/2015 oppi Vonheim. Full peisestue, mange utmerkelser, kaffe, kake og åresalg. I alt delte vi ut utmerkelser til 11 Barnetrimmere, 7 fikk Furukongla, 20 har tatt Trimgaidd, 22 fullførte Supertrimmeren og i alt 15 stykker hadde oppnådd den nye Ultratrimmeren. Marit Willmann ble årets Supertrimmer og Grete Møkkelgjerd ble årets Ultratrimmer (hver med gavekort på 2000,- kr). Gunn Mari Krogstad Berg ble den heldige vinner av gavekortet som ble trukket blant geocachebesøkende.